?

Log in

No account? Create an account
Forum for discussion of Israeli Studies
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in israelipolitics' LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Sunday, July 29th, 2012
2:48 pm
[avrom]
רומא וירושלים. העת לקרב נקם.

לפני כאלפיים שנה הסתיימה במזרח התיכון מלחמת עולם שהכריעה מי יאמר את מילתו הגורלית בהתפתחות האנושות – בידי מי יהיה התוקף והעוצמה הן מבחינה רוחנית-רעיונית והן מבחינת השליטה בעולם כולו. מי ימלוך על עולמנו – במובן הרוחני והגשמי – ירושלים או רומא, הערכים המוסריים והאמונה באל אחד או עבודת האלילים, הטוב או הרע?

אז, באותם הימים, ידה של רומא הייתה על העליונה. אנו עדים לניצחונה דרך הכתובת שעל שער טיטוס, וחשים בו בכל יום ביומו.

בתשעה באב הוחרב בית המקדש בירושלים, ובתשעה באב ישוב ויבנה. הגיעה העת לקרב נקם.

וכמו לפני אלפיים שנה, ניצבים אנו כעת בפתחו של חידוש הקרב במלחמה זו.

התנאי ההכרחי והקיומי הראשון לניצחוננו הוא קבלת החלטה חד-משמעית על ידי כל יהודי ויהודי על כך, שאנו – הדור שלנו – נקים מחדש את בית המקדש בירושלים, נשיב את ארץ ישראל הגדולה לגבולותיה מהנילוס ועד לפרת, ונייסד מדינה יהודית אמיתית.

התנועה "בעד ארצנו" מזכירה, כי המהות האמיתית של צום תשעה באב היא לא פיזור האפר על הראש, ולא הימנעות מאכילה ושתייה ליום אחד, אלא החלטה נחושה לקיים בעולם הזה את רצונו של הא-ל בצורת בית המקדש בירושלים.

הרב אברהם שמולביץ,
יו"ר התנועה הבינלאומית לציונות-על "בעד ארצנו"

Monday, July 23rd, 2012
10:47 am
[jkfc]
Rejected petition
My post with petition to move the American Embassy to Jerusalem was rejected by moderators. If people discussing Israeli politics do not care about U.S. recognition of Israeli sovereignty, who would?
Thursday, August 4th, 2011
9:57 am
[recrea33]
Monday, June 14th, 2010
5:13 pm
[davidfcooper]
Admiral Ayalon critiques current Israeli government

In my June 2nd article I reported that Retired IDF Navy Chief, Security Service Director, Knesset member and cabinet minister Ami Ayalon would speak at a J Street event in Manhattan. That appearance was one of several Admiral Ayalon made on a tour of US cities. To view his remarks in their entirety see the video below of his 87 minute talk at a suburban Chicago synagogue. J Street president Jeremy Ben-Ami summarizes Admiral Ayalon's main points as follows:...To read the rest of the article click here

Posted via web from davidfcooper's posterous

Monday, June 7th, 2010
9:57 am
[dream_king]
From Our Lips to G-d's Ears
http://content.usatoday.com/communities/ondeadline/post/2010/06/veteran-white-house-reporter-helen-thomas-retires-following-controversial-remarks/1

"Veteran reporter Helen Thomas, who has covered the White House since the John F. Kennedy administration, is retiring immediately following her controversial statements about Israel..."

And

http://www.politico.com/blogs/onmedia/0610/Thomas_gets_dropped_by_agency.html

It is with a heavy heart that Nine Speakers, Inc. announces its resignation as the agent for Helen Thomas, Dean of the White House Press Corps.


X-posted to the usual places
Monday, February 8th, 2010
6:37 pm
[davidfcooper]
Suppression of Dissent « Coteret

Cross-posted from Promised Land.

Other recent posts on the latest wave of suppression of dissent in Israel| Essays Hadas Ziv; Hagai El-Ad; Yariv Mohar; Aeyal Gross; Dorit Abramovitch | News and analysis IDF joins assault on Israeli human rights community; Israeli media goes after New Israel Fund: “Responsible for Goldstone Report”; Hagee and CUFI fund anti-NIF campaign organizer; Two senior Maariv reporters attack the anti-NIF campaign sponsored by their newspaper |

Following the Im Tirzu campaign: First Knesset steps against NIF

We should see the attack on the New Israel Fund in context: this was no isolated event, but part of a widespread campaign against human rights and peace activists

David Rotem

The Knesset committee for legislation decided Wednesday to look into foreign donations to non-profit organizations operating in Israel, and among them, those received and disbursed by the New Israel Fund. The investigation will be led by the chairman of the Constitution, Law and Justice Committee, MK David Rotem (Israel Beitenu,) and a special subcommittee, to be formed immediately. Meanwhile, MK Otniel Schneller (Kadima) is pushing for a special Knesset investigation aimed against all Israeli human rights organizations which testified before the Goldstone commission.

Maariv reports that in a heated debate at the Knesset legislation committee, MK Zevulun Orlev (NRP) accused the NIF, Meretz party and the Israeli left of treason, no less:

“…NIF sponsors elements which are hostile to the state, and [by doing so] it causes us an unimaginable damage, not unlike our worse enemies… Meretz party has crossed the lines… former MK Naomi Chazan, which heads the NIF, has also crossed the lines.”

Yulia Shamalov Berkovich

MK Yulia Shamalov-Berkovich from opposition party Kadima joined the attack on the NIF in saying that:

“We must say to all Israel-haters that enough is enough. We won’t sit quietly when our enemies from home try to lead an undemocratic revolution here, encouraging boycott, desertion and pacifistic refusal to serve in the IDF, based on lies and distortions. We must draw our lines and tell the traitors to our people that this is enough.”

Im Tirzu, a right-wing nonprofit organization, has launched last week a campaign against the NIF, claiming it sponsors organizations that support Hamas. In a front page story in Maariv, senior political correspondent Ben Caspit quoted a “research” by Im Tirzu, which supposedly showed how the NIF was responsible for 92 percent of the anti-Israeli evidence in the Goldstone report. Caspit went even further, and raised the notion the all the NIF activities in Israel – the fund aids more than 300 grassroots and social justice organizations – are a cover for anti-Israeli subversion.

Gilad Erdan

Minister Gilad Erdan (Likud) which represented the government in the Knesset debate, praised Im Tirzu: “it is a Zionist organization, which is doing a very important and positive work.” During the debate, minister Erdan referred to judge Goldstone as “this liar”.

—————————

One of the contributors to the progressive Jewschool blog asked yesterday how this campaign against the NIF and other nonprofits different from the smear campaigns we have seen against the left in the past.

While it is true that the Right has been attacking human rights organizations for as long as they existed in Israel, things have changed in the last few months, and those who care about Israeli politics should be aware of those changes.

Ad from the anti-NIF campaign

Ad on page 3 of the January 31 edition of the Jerusalem Post.

For start, the nature and the intensity of the attack changed. The Im Tirzu ads against the NIF shocked many American Jews — they reminded almost everyone of anti-Semitic cartoons — but in Israel they were considered legitimate. The tabloids had no problem publishing them, and you can still catch them as banners on popular news sites as Ynet.co.il and nrg.co.il. In fact, I don’t know of a paper or site that refused to run this ad. What’s even more important is the personalized nature of the attack – specifically targeting the head of the NIF, Naomi Chazan. We haven’t seen such viscous personal attacks since the assassination of PM Yitzhak Rabin.

Second, and unlike the attack on left wing politicians during the Oslo days, this time it is not only the political right that goes after human rights activists. And it’s not just smears. We are talking official government and Knesset policies, and real measures being taken. When minister Erdan praised Im Tirzu in the Knesset, he did so as the official representative of the government to the committee. This government includes even the labor party (though some labor MK’s came out in the NIF’s defense). In fact, some of the dominant figures in the campaign against the NIF are MK’s from opposition party Kadima, which under Tzipi Livni claim to represent the pro-peace alternative to Netanyahu’s Likud! Kadima’s official website even posted Im Tirzu’s accusations against the NIF.

Going after the left is now a policy which crosses party lines in Israel, with some of Israel’s most notable media people – Avri Gilad, Yair Lapid, Ben Dror Yemini and more – making a habit of attacking human rights organizations. Gilad and Yemini specifically joined the campaign against the NIF, repeating right wing lies and distorting facts. and if that’s wasn’t enough, this morning, the Israeli Government Press Office translated and disseminated Yemini’s article. Read more…

To read more about the right-wing Israeli campaign to smear NIF and other Israeli human rights organizations and the threat to Israeli democracy that it poses click here.

Posted via web from davidfcooper's posterous

Tuesday, January 26th, 2010
1:25 pm
[shlomif]
Humorous Story about Mideast Politics: "The Enemy and How I Helped to Fight it"

Back in 1997, I have written a story about Middle East politics titled "The Enemy and How I Helped to Fight it", which I have placed on my personal web-site, in its own section. It is a humorous story and was originally written in Hebrew, but I've translated it to English.

The story's text was made available under the Creative Commons Attribution Share-Alike licence (CC-by-sa), which allows distribution, creating derivative works and making a commercial use of it, as long as one attributes me and shares derivative works under the same licence.

Here is the beginning of the English translation as a teaser:

1. Left Without a Trace

I woke up in the morning and went to the post. It was a bright day at the beginning of spring. When I walked down the road that leads to the post, I enjoyed the lively green of the field, before the summer shows its marks. Flowers bloomed there in the colors of white, yellow and violet and I could hear the squeak of the birds that resided on the trees and woke up before morning. Drops of dew shined on the shrubs and flowers, and the ground was still moist from the rain that had fallen there a day before. The sun just began to shine and in the sky there was a war between the light-blue shade brought by the sun and the dark red of the night.

In my opinion, it was a perfect day to launch missiles at the Enemy’s soldiers. However, that was not what I intended to do that day.

Read more...Collapse )

Hope you enjoy it, and comments are welcome. If you like this story, please share it with your friends.

Sunday, January 24th, 2010
8:43 pm
[shlomif]
Open Letter to the Israeli Government about Drug Legalisation: Conclusion

I announced that I sent an E-mail on 18 October, 2009 to the Israeli Prime Minister and the Minister of Internal Defence about drug legalisation on my blog. Here are its contents:

(This letter is intended to the Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu and to the Minister of Internal Security, Mr. Yitzhak Aharonovich).

Dear Sirs,

I sent this letter to you on the 4th of December [should be September], and I did not get a reply - not even an automated one. Since it was close to the Jewish holidays season, then I shall give you the benefit of the doubt, and hope you will reply to me this time. I whould be thankful if you can acknowledge that you have received this message.

Moreover, one should note that it is an open letter that is going to be publicised on my weblog.

My name is Shlomi Fish, and I am a software developer, open source and content activist, and writer of articles, essays and humorous stories. For a long time, I am sure that Israel (like the other countries of the world) is making a mistake in the fact that it enforces a prohibition on illegal narcotics (such as Marijuana, Hash, Cocaine, and Heroin). While I never touched these drugs, and I do not encourage their consumption, I believe that the prohibition on drugs is much worse than the "Drug Abuse Problem" itself, and even amplifies it.

In order to convince you, I am attaching an essay I wrote called "The Case for Drug Legalisation", in HTML and PDF formats. (In order to prevent the waste of paper, please don't print it.) One can find this essay in English and in Hebrew on my Internet home-site in the address:

http://www.shlomifish.org/philosophy/politics/drug-legalisation/

I will be happy to hear any comments you have on the essay. Please return to me with your opinion on my suggestion to make drugs in Israel, legal.

Best regards,

-- Shlomi Fish

As a result, I have to conclude that the respected gentlemen have failed to respond to me (a citizen and resident of Israel) on such an important issue and are not fulfilling their duties as government officials.

Don't re-elect them - they don't care about you.Current Mood: productive
Wednesday, December 16th, 2009
10:31 am
[ericlklein]
Truth in cartoon
State of the Union


Even the cartoonist realize how inconsistent their story is in the telling.
Sunday, November 22nd, 2009
2:56 am
[doc_neuro]
The Goldstone Report
What is everyone's take on the Goldstone Report? For those that have a take, have you read it? What are your specific complaints or complements? How do you think the Israeli Government should be handling it or could handle it better?

My take: While I certainly can get behind the decision to vote against accepting it in the general assembly, as its "even-handed" tone that is so popular in UN circles contains a de facto implication of moral equivalency, I think its recommendations should be taken seriously. In other words, the Israeli government should act as though they had accepted the sections of the report directed at Israel and order the IDF investigations unit and the Attorney General's office to initiate a detailed investigation into the alleged incidents. If the parties involved are indeed innocent of wrongdoing, they would do well, particularly by their advocates abroad, to explain in detail why and get a thorough account of what happened as they did with the Rachel Corrie incident.
Friday, October 16th, 2009
9:17 am
[ericlklein]
Israel: Guilty without a trial

Interesting opinion piece showing how Israel is supposed to be wrong no mater what it does to stop terror, and a reason to stop supporting the Red Cross / Red Crescent who use different standards for Israel than any other country/conflict in the world.

Guilty without a trial

Moshe Dann analyzes Goldstone Report’s findings and how Israel was set up

Moshe Dann

Published: 

10.16.09, 00:38 / http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3790526,00.html


 

Agree with it or not, the Goldstone Report has set new parameters for future conflicts between Israel and Arab terror organizations and armies. And, as long as those parameters are used, Israel will be condemned. But neither Goldstone nor the UNHRC established them; that was done by the International Committee of the Red Cross.

 

Based on what the ICRC calls International Humanitarian Law, the assumption of Goldstone's Report is that a clear differentiation was not made between civilian and military targets; even when the civilian population is sympathetic to and involved with the enemy and is used, willingly or not, as shields, the IDF has no right to attack.

 

According to the ICRC, Article 51 of the UN Charter does not allow Israel to act in self-defense against terrorists because "they are not a state but organized individuals among the population it occupies." Terrorists, according to this interpretation, may be "criminals – (but) not military targets," unless they are directly engaged in carrying out a terrorist act at the time; if not, they should be arrested and are entitled to due process in courts of law.

 

Such a position is obviously absurd in reality. In the context of modern urban warfare, terrorists deliberately imbed themselves within civilian populations in order to take advantage of humanitarian concerns.

 

Following these restrictions would endanger the lives of soldiers in favor of protecting the "rights" of terrorists. Yet the ICRC has determined the law and the UN uses this to condemn Israel, regardless of what caused the conflict, or the danger posed by terrorists.

 

This bias is explicit in the latest ICRC/Red Crescent Magazine (January, 2009) which contains an article entitled "Gaza, civilians in the firing line." Highlighting the suffering of Gaza residents, with graphic pictures, the article does not mention the cause of the conflict - years of rocket attacks against Israeli civilians. It suggests that Israel deliberately targeted civilians and civilian targets.

 

Using statistics supplied by Hamas, the article notes, "1,380 people have been killed and 5,640 wounded... a particularly high proportion of the victims were women and children."

 

As in the Goldstone Report, no attempt was made to determine how many of the casualties were terrorists, or how many were killed or injured by Hamas; nor, in citing the destruction of thousands of homes and other buildings, how many were blown up by booby-traps, or were used by Hamas as military positions.

 

Rules only applicable to Israel

The ICRC also charged that "there was a lack of respect for (Red Crescent) medical teams." ("One volunteer was killed and six medical workers were injured.") There was no explanation of the circumstances, their identities, or efforts by IDF medical teams to help those in need. Nor is any proof offered for these charges.

 

To appreciate the impact of the ICRC's position and involvement in the conflict between Israel and Arab "Palestinians," one must understand that the ICRC is not just another NGO; it is the official "guardian" of the Geneva Convention. That means, for many, their word is law. Perceived as impartial, neutral and authoritative, their decisions are cited in international courts.

 

Following ICRC's rulings and interpretations, the UNHRC mandate, and using Hamas' propaganda, Goldstone concluded that Israel was guilty of "war crimes" and "crimes against humanity." That, however, was already decided in Geneva.

 

The IDF's use of overwhelming firepower against Hamas was justified militarily, to save soldiers' lives and to eliminate terrorists; but, even with extensive aerial documentation, there is no way of proving that the destruction of what appear to be civilian targets was necessary, thus creating a moral and humanitarian dilemma.

 

Moreover, these rules seem applicable only to Israel. There is little or no appreciation of Arab "Palestinian" terrorism as the context. Nor has the UN applied these rules to other conflicts, for example, in Sri Lanka, to protect the Tamils, the allied bombing of civilian targets in Belgrade, or anti-terrorist actions in Iraq, Afghanistan and Pakistan in which civilians are killed.

 

Israel, and Jews are held to a different standard, and that message needs to be exposed as bigotry. The IDF is the most moral army in the world; Israel is fighting for its life; we have no choice. But these valid assertions don't stand up to criticism like that in Goldstone's Report because the conflict isn't about who is right, but by who is fighting whom.

 

Arab terrorists will always be portrayed as victims, "freedom fighters," "militants," and "activists." The challenge for Israel is to present the co

 

Wednesday, September 23rd, 2009
9:32 am
[ericlklein]
Netanyahu: Non-recognition of Israel as Jewish State obstacle to peace

In reading today's YNET I found this article that I just don't understand. It starts:

The Palestinians' refusal to recognize Israel's right to exist as a Jewish state remains the biggest obstacle to peace, Prime Minister Benjamin Netanyahu said on the heels of Tuesday's meeting in New York with US President Barack Obama and Palestinian President Mahmoud Abbas.  (www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3780593,00.html)

 

Looking at the CIA World fact book I find:
Arab Republic of Egypt

  • Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
  • Hashemite Kingdom of Jordan
  • Islamic Republic of Afghanistan
  • Islamic Republic of Iran
  • Islamic Republic of Mauritania
  • Islamic Republic of Pakistan
  • Sultanate of Oman
  • United Arab Emirates

 

But not one Jewish state - time for the Kensett to fix this once and for all.

 

If Israel will not define its self as the Jewish State how can we expect others to do so?

Friday, July 3rd, 2009
2:53 pm
[davidfcooper]
Wednesday, May 27th, 2009
8:52 pm
[davidfcooper]
Monday, May 25th, 2009
3:53 pm
[doc_neuro]
Has anyone been following this ludicrous story?
Apparently some idiot politicians from Yisrael Beitenu have proposed a law banning Israeli Arabs from commemorating the Nakba, making it punishable by a three year prison sentence, and another law requiring an oath of loyalty to the state in order to receive an ID card. Of course similar measures have been proposed and roundly defeated a dozen times before, but these fools think that because the government is made up of more right wing factions that they might succeed this time. Highly unlikely, but okay. But here's the thing...the Attorney General's office has already raised objections and expressed its intent to bring the matter before the Supreme Court immediately once it is passed, and obviously they will strike it down immediately and without delay for constitutional violations amongst other things. These politicians must know this. Meanwhile a number of Likud politicians are trying to squash the bill before it ever gets read on the floor. I wish them the best of luck.

It strikes me of another perfect example of why the knesset has amongst Israeli voters the absolute lowest approval rating of any government institution in Israel, and the supreme court the highest. It's nothing but showmanship and political pandering, combined with US professional wrestling style fake belligerency. Meanwhile it makes the entire state of Israel look bad by actually having a bill read on the floor (indicating serious consideration) to a measure that is anathema to every principle of democratic society by its very nature. Foolishness...
Wednesday, May 20th, 2009
2:44 pm
[marlowe1]
Ok. I'm really falling behind in Wednesday Book Promotion. And now I find out that just doing an Amazon search is yielding a whole bunch of copies of Rashi that aren't mine. Including a Kindle edition that uses my (admittedly awful) cover design.

So this Wednesday, I'm going to just promote my own book. The Wednesday Book Promotion book is Rashi by Maurice Liber - this is a 1906 biography originally published by JPS. My version is easier to navigate (I updated formatting) and I include an introduction.

Cross-posted to book_pimp, of course.
What I'm asking you to do:

1. Click on the above links.
2. Add Tags. May I suggest "teddy bear cannibal massacre"?
3. Once you are at that link, hit the helpful or not helpful buttons for the reviews.
4. Hit those lists and guides and click on a few of those links.
5. Write your own List and include this book. Examples.
6. If you've read the book, write a review - both on your blog or on Amazon.
7. If you're interested in buying the book, buy it.
8. Go to Amazon and independently search for the book.
9. Copy this post into your own livejournal.

As usual this is the Wednesday Book Promotion. Help out as much as you can. Especially if I put your book up for Wednesday Book Promotion in the past.
Wednesday, May 13th, 2009
6:53 pm
[ericlklein]
ARAB NEWSPAPER

 
A story is told of a Jewish man who was riding on the subway reading an Arab newspaper. A friend of his, who happened to be riding in the same subway car, noticed this strange phenomenon.
 
Very upset, he approached the newspaper reader "Moshe, have you lost your mind? Why are you reading an Arab newspaper?"
 
Moshe replied "I used to read the Jewish newspaper, but what did I find? Jews being persecuted, Israel being attacked, Jews disappearing through assimilation and intermarriage, Jews living in poverty.
 
So I switched to the Arab newspaper. Now what do I find? Jews own all the banks, Jews control the media, Jews are all rich and powerful, Jews rule the world. The news is so much better."
Wednesday, April 29th, 2009
10:29 am
[ericlklein]
Could this also be Liberman?
Although the person sitting in the last panel is supposed to be Obama, it seems to me that could be Liberman just as easily.State of the Union
Sunday, April 26th, 2009
9:56 am
[ericlklein]
Lieberman's bitter pill

Well Written article - very Jonathan Swift.

Lieberman's bitter pill

Apr. 23, 2009
DAVID M. WEINBERG , THE JERUSALEM POST

The barnstorming Avigdor Lieberman has capitalized on his inauguration as foreign minister to flush away the Annapolis process, the Arab League initiative, Oslo residue and more. He wants the world, wedded to conventional wisdom regarding the Israeli-Palestinian peace process, to lower its expectations of Israeli concessions and imminent breakthroughs.

He is dispensing a powerful purgative drug, which we might call the Lieberman laxative.

Here is the fine print on the regulatory packaging for this sugarless spoonful of medicine:

Therapeutic activity: For stimulating the mind, loosening entrenched thinking and washing out stale diplomatic processes. Shoots the patient with a dose of realism, and shocks the digestive system into readiness to absorb new diplomatic approaches.

Composition: Each capsule contains 15 mg of laxative (for catharsis, to clear the mind of hallucinatory solutions to the Arab-Israeli conflict, especially those that demand immediate and far-reaching Israeli withdrawals); 30 mg of amphetamine (fuels feverish diplomatic reassessment); and 200 mg of 70-proof Russian vodka (helps one stomach the drug).

When should this preparation be used?: Take after 15 years of Oslo and Annapolis sugar-highs; repeated and unsuccessful attempts to bribe the Palestinians into some semblance of political maturity and willingness to compromise; failed Israeli withdrawals from Lebanon and Gaza that led to the establishment of Iranian missile bases for attacking Israel; the emergence of a radical Islamic government in Gaza and its possible takeover of the West Bank; and the imminent development of a nuclear weapon in Teheran.

THIS CLEANSING agent is especially necessary when, despite all the above, global political leaders appear incapable of recognizing the changed landscape and drawing the relevant conclusions. Prescribe for special envoys and statesmen who still believe that a comprehensive solution to Israel's conflict with the Palestinians can be brought about, or forced on Israel, soon.

When taken under responsible political supervision, the Lieberman laxative can be a useful precursor drug that empties and neutralizes the regional playing field and paves the way for a more realistic peace process. Like colonic hydrotherapy, it can clear the way for a much-needed "bottom-up" (pun intended) institution- and capacity-building effort in the Palestinian Authority. It can assist in achieving reasonable conflict management in the near-term and in crafting creative final status solutions for the long-term.

Some studies have showed that this drug improves political eyesight, and helps overcome lackadaisical attitudes regarding the Iranian nuclear threat.

(Apparently, the Egyptians have been taking this drug; they recently threw-off all pretensions of love for their Iranian and Hizbullah brothers.)

The medicine may also prevent the patient from taking wild leaps of faith and projecting all his good intentions onto the adversary. (All Westerners negotiating with Teheran should get prescriptions for this drug.)

Warnings: This is a bitter pill for die-hard, old-style peace processors to swallow after so many years of Oslo-mania. Some diplomatic tensions are inevitable. Almost all patients will experience a degree of trauma. Side effects may include expressions of diplomatic outrage, condemnation, even boycott and isolation, at least in the short-term. Contact your doctor immediately if rash, inflammation or war develops. Do not drive or make major public policy pronouncements on the Middle East until the initial shock of the drug has worn off. This preparation will not work on the politically blind.

Dosage: Start with a full dose for maximum stun effect, then reduce the dosage to allow for dialogue and compromise. If there is no improvement in your condition within a few months or if your condition worsens, repeat and raise the dosage after consulting with cabinet colleagues.

How can you contribute to the success of the treatment?: Refrain from panicking about difficult global reaction to the purging. Disregard the partisans - such as Haaretz's Akiva Eldar or The New York Times' Roger Cohen - who warn of (nay, they wish for!) an impending showdown with Washington.

At the same time, note that this laxative leaves the body wasted and vulnerable to attack. Treatment should be quickly followed by additional drugs to fortify the constitution and by new policies to fill the diplomatic vacuum. Fruitless talks about grand political horizons with the Palestinians should be replaced by pragmatic Israeli initiatives. Take advantage of the turning point to grab the upper hand and lead regional diplomacy.

Avoid poisoning your most important friends, like the US, by engaging in serious consultations shortly after availing yourself of this remedy. Do not induce vomiting by overuse. Prolonged use will lead foes to dismiss you as a provocateur or an obstruction to peace. Limit the foreign minister's access to this medicine. Store it safely in the Prime Minister's Office.

The writer is director of public affairs at Bar-Ilan University's Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
Caroline B. Glick is away.

This article can also be read at http://www.jpost.com /servlet/Satellite?cid=1239710775011&pagename=JPArticle%2FShowFullCurrent Mood: amused
Monday, April 20th, 2009
1:10 pm
[ericlklein]
Palestine a would be “apartheid” state
Great editorial - it is well past time that Israel starts to look at the underlying principles of the two state solution and why we need to keep Arab Israelis but must vacate the villages that are presumed to belong to the future Palestinian state.

Also it is time to look at Jewish "refugees" that were expelled the Arab lands in terms of proper restitution not just the refugees (and their children and grand children and great grand children that are not) that were asked by their Arab brothers to flee Israel

PA’s fallacious premises

Palestinian Authority demands based on egregiously false assumptions

Arlene Kushner

Published: 04.20.09, 12:06 / Israel Opinion

We here in Israel have been asleep at the wheel. In a rush of concessionary zeal after Oslo, we chose to refrain from making our own case. At first this decision, made at a governmental level, was intended to demonstrate our eagerness for peace. But after a time it was almost as if we had forgotten how to speak for ourselves with vigor and forthrightness.

Full article at: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3703694,00.html
[ << Previous 20 ]
Knesset   About LiveJournal.com